سبط اکبر

5 محتوا

عناوین اصلی

سیره ی امام حسن مجتبی علیه السلام در یک نگاه؛
فرازهایی از مقامات عرفانی و جلوه های رفتاری حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام؛

 1.قالَ الإمامُ الْحَسَنُ الْمُجتبى عَلَيْهِ السَّلام :يَا ابْنَ آدْم!

مثل ستاره‏اى سرگردان، گرد مزارت مى‏ گردم. زمین امشب از انبوه تیرها، خون‏ آلود است. تو کدامین عهد را روز ازل بسته‏ اى که حتى مزارت، حتى کفنت، آماج ستم ستمگران است؟

 در شهادت امام حسن مجتبی (ع)

سید رضا موید