چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ /۱۶ شوال ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار کرامات و مقامات عرفانی امام حسن(ع)

کرامات و مقامات عرفانی امام حسن(ع)

عناوین اصلی

سیره ی امام حسن مجتبی علیه السلام در یک نگاه؛
فرازهایی از مقامات عرفانی و جلوه های رفتاری حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام؛
نمونه هایی از عجائب و کرامات شگفت انگیز سبط اکبر؛
امام حسن مجتبی علیه السلام.

ارتباط در ایتا