رفتن به محتوای اصلی

شبکه ملی سلامت

1 محتوا

در راستای خدمت هرچه بیشتر به مخاطب و قشر ناشنوا، مبلغان تخصصی ناشنوایان با اجرای برنامه در شبکه سلامت به ارائه نشر معارف دینی و تعظیم شعائر حسینی می پردازند.