رفتن به محتوای اصلی

شهادت امام رضا علیه السلام

4 محتوا

روز آخر صفر مقارن با شهادت امام رضا علیه السلام، فرصتی خواهد بود که بعضی ازسلوک رفتاری امام ع که می تواند الگو و اسوه رفتاری اهل سلوک ، مورد تحلیل و تفسیرقرار بگیرد چند مورد از سلوک رفتاری آن حضرت را مورد تحلیل قرار می دهیم.

روز آخر صفر مقارن با شهادت امام رضا علیه السلام، فرصتی خواهد بود که بعضی ازسلوک رفتاری امام ع که می تواند الگو و اسوه رفتاری اهل سلوک ، مورد تحلیل و تفسیرقرار بگیرد چند مورد از سلوک رفتاری آن حضرت را مورد تحلیل قرار می دهیم.

مثلاً یک چیزی که در ذهن ها هست اینه که استفاده اختصاصی ممنوع است مثلاً.../ پلیس سه تا چیز به کارمنداش میده ، تفنگ ، کلت ، مسلسل ، میگه اینو داشته باش ولی ...

همزمان با فرارسیدن شهادت هشتمین امام شیعیان، ویژه نامه شهادت امام رضا علیه السلام در پایگاه اطلاع رسانی بلاغ منتشر شد.