پنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱ /۷ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

دریافت ویدئو

مثلاً یک چیزی که در ذهن ها هست اینه که استفاده اختصاصی ممنوع است مثلاً.../ پلیس سه تا چیز به کارمنداش میده ، تفنگ ، کلت ، مسلسل ، میگه اینو داشته باش ولی ... / امامان اگر استفاده می کنند از علم امامت فقط جای هست که .../ یکی به من گفت آقای قرائتی یه چیز از زمان بچگی ازت شنیدم خیلی همه جا به دردم خورده این که ...

ارتباط در ایتا