شهید قاسم سلیمانی

34 محتوا

بر دوش ملت، بر بال ملائک

شش سال انتظار

کتاب مرتبط با سردار سلیمانی

نماهنگ، سردار آسمانی
کسی که آمریکا را به زانو درآورد، حاج قاسم سلیمانی بود
سرباز حاج قاسم

دفاع مقدس پیش از آنکه دفاع باشد فرهنگ و مکتب جهادی درس آموز فراتر از زمان و مکانی است که در آن اتفاق افتاده و این حقیقت، زمانی قابل فهم خواهد بودکه دفاع مقدس همانگونه که بوده مورد تحلیل قرار بگیرد، ازهمین رو به تحلیل اجمالی ده خصوصیت دفاع مقدس می پردازیم؛

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، اسامی برندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه سالگرد شهید سلیمانی به شرح ذیل اعلام می شود: