جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ /۲۱ رجب ۱۴۴۲

مسیر

شیخ حسین انصاریان

شیخ حسین انصاریان
حجت الاسلام انصاریان:
عقل چه کسی به او می‌گوید در برابر نعمت‌های خدا سینه‌ات را سپر کن و یاوه بگو؟ هیچ عقلی چنین حکمی نمی‌کند؛احکام عقل مثبت است، چون خود عقل یک عنصر ملکوتی، الهی و حقیقتی است. بلکه عقل می‌گوید: در مقابل نعمت سپاس‌گزار باشید.
شیخ حسین انصاریان
شیخ حسین انصاریان؛
جریان سقیفه و حکومت های استعماری دو ضربه سنگینی بودند که مسلمانان به آنها گرفتار شدند و این دو، مانع به اوج رسیدن آنها گردید.
شیخ حسین انصاریان
شیخ حسین انصاریان:
ثروتمندانی که جدای از خدا زندگی می کنند و ثروت خود را از علم می دانند، بدانند با یک کفن به گور می روند و این علم که به آن تکیه کردند، چراغ دزدی است.