طلاب حوزه علمیه

3 محتوا
تاثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه های علمیه قم)
یکی از ویژگی‌ها و افتخارات حوزه‌های علمیه پرداختن ویژه به مسائل اخلاقی و تربیتی است و از قدیم الایام یکی از درس‌های مهم حوزه علمیه درس اخلاق بوده است. مروری می‌کنیم بر بیانات و رهنمون‌های تنی چند از علما و مراجع تقلید و توصیه‌های آنان به طلاب حوزه علمیه.