دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ /۲۱ شوال ۱۴۴۳

مسیر

عباس جوانشیر

مهارت مدیریت خشم
به همت معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
اولین جلسه دوره آموزشی مهارت های زندگی ویژه مبلغان چهاراستان قم، تهران، البرز، خوزستان و کرمانشاه با رویکرد مهارت های کنترل خشم در سالن همایش های غدیر با شرکت مبلغان این چهار استان برگزار شد.
ارتباط در ایتا