جمعه ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ /۹ صفر ۱۴۴۳

مسیر

عصر جدید

رئیس اداره امور تبلیغ نخبگان بیان کرد:
رئیس اداره امور تبلیغ نخبگان اظهار داشت: نگاه ابزار گرایانه به دین بزرگترین چالش عصر جدید است که دینداری افراد را به چالش می کشاند در واقع تعریفی که از ایمان و دینداری دارند یک اشتباه استراتژیک می باشد.
محمدتقی رهبر
تاریخ تبلیغ در اسلام را می توان به چند دوره مختلف تقسیم کرد. عصر پیامبر اکرم(ص)، پس از پیامبر در دو جریان امامت و خلافت، دوران خلفا، امویان و عباسیان، اعصار میانی، نقش علماء و ...
حسین مسعودی
برای بسیاری دین و تبلیغ دو واژه همزاد به شمار می آیند، به طوری که کاربرد یکی از آنها بی درنگ دیگری را نیز تداعی می کند. متولیان دین نیز همواره به عنصر تبلیغ به عنوان یکی از لوازم لاینفک دینداری نگریسته اند، لیکن...
ارتباط در ایتا