رفتن به محتوای اصلی

علی محمدی هوشیار

2 محتوا

فرقه التقاطی احمدالحسن؛ بروز آوری شده ی تمامی فرقه هایی است که از صدر اسلام تا کنون، در فضای امامت و مهدویت به وجود آمده است. مراد ما از این بروز آوری، صرفا متوجه محتوای فرقه نیست، بلکه از تمامی شیوه های جذب در فرقه ها نیز بهره برده و از این طریق، به سرعت و قوت جذب خود افزوده است.

رئیس میز تخصصی مقابله با جریان ها و فرقه های انحرافی دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: امروزه یکی از نیازهای مهم و جدی ما در فضای ادیان و مذاهب و فرق انحرافی؛ فراهم نمودن زمینه گفتگو با صاحبان فکر و اندیشه هایی است که بر خلاف مذهب امامیه می اندیشند و علاوه بر آن؛ مردم را به سوی باورهای خود دعوت می نمایند. شاید برخی چنین بیاندیشند که تنها راه مقابله با این دسته از افراد، برخورد امنیتی و قضائی است، اما تجربه و تاریخ نشان داده است که عقیده را صرفاَ با عقیده و رفتار متناسب می توان مجاب نمود.