رفتن به محتوای اصلی

فضای مجازی

348 محتوا

مدیر موسسه بهداشت معنوی در دومین جلسه از سلسله نشست های ماه مبارک رمضان 1444(ه.ق) ویژه مبلغان اعزامی بیان کرد: انسان برای رسیدن به آرامش به صورت فطری به دنبال معنویت می باشد و اگر این نیاز را با یک معنویت برخاسته از یک دین صحیح برطرف نکند در گرداب دین و فرقه هاب باطل نوظهور غرق خواهد شد.

آسیب‌های تبلیغی حوزه‌های علمیه در فضای مجازی و راهكارهای مقابله با آن
تاثیرات فضای مجازی بر تغییرات فرهنگی خانواده‌های مهاجرین افغانستان در شهر قم- سه دهه اخیر
بررسی رابطه الگوی مصرف فضای مجازی و میزان دینداری (با تأکید بر بعد پیامدی) در بین جوانان (28 - 18ساله) شهر تهران
بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی جوانان، مطالعه موردی جوانان شهر هشتگرد
امر به معروف و نهی ازمنکر در فضای مجازی
آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی در پرتو قواعد فقهی
نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد و گسترش بحران اخلاق جنسی
بررسی و تحلیل تبشیر مسیحیت در فضای مجازی و راه‌های مواجهه با آن
مدل‌سازی نظریه دعوت در فضای مجازی بر اساس ثقلین