فطرت

13 محتوا
چکیده  یکی از حوزه های آسیب شناسی تبلیغ دینی، روش تبلیغ دین است. تبلیغ دین در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام صورت...
روش سلبی به مثابه روش فطری در تبلیغ و تربیت دینی
شانه به شانه صف می کشند. دست های نیاز که به سمت آسمان بلند می شود، زمزمه «اللهم اهل الکبریاء و العظمة و اهل الجود و الجبروت» اوج می گیرد. احساس می کنی پاهایت از زمین خاکی جدا شده است و در فضای دیگری سیر می کنی...
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: اقدام فرهنگی در کودکی ممکن است اثر بسیار زیادی در آینده و تغییر مسیر زندگی کودک داشته باشد.