مسیر

قرآن کریم

حضرت آیت الله علوی گرگانی:
قرآن و اهل بیت(ع) دوبال تمسک به حضرت حق و گمراه نشدن می باشد و اگر هر دو بال هدایت را در زندگی به کار گیرد، قطعا در آخرت آبرومندانه در پیشگاه خدا حاضر شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه:
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با انتقاد از وهابیت که ادعای تمسک به قرآن کریم را دارند، تاکید کرد: وهابیت به دروغ می گویند ما طرفدار قرآن کریم هستیم؛ در کجای قرآن کریم و آموزه های الهی آمده است که باید بچه خردسال و افراد بیگناه را به بهانه های واهی سر برید.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
در شرایطی که کشورهای اسلامی در آتش اختلاف می‌سوزند و مسلمین در برابر هجوم بیرحمانه دشمنان احتیاج به اتحاد و همبستگی دارند، بهترین راه این است همگی گرد قرآن جمع شوند.
خوانساری
شمه ای از احوال بزرگان؛
متاسفانه امروزه آوای زیبا و دلنشین قرآن و ذکرهای آسمانی را برخی آهنگ اعلام مرگ می پندارند و هر گاه صدای قرآن می آید، از هم می پرسیم مگر چه کسی فوت کرده؟ در حالی که موسیقی قرآن کریم آرامش بخش قلوب مؤمنین است.