جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

قطب های فکری و فرهنگی

به همت اداره تبلیغ مجازی؛
روز گذشته نشست همفکری و برنامه ریزی کارگروه مقابله با وهابیت و جریان های تکفیری در سالن جلسات معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.