يكشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ /۱۷ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

مجلس شورای اسلامی

با حضور معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد؛
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: با نگاه علمی و میدانی به فعالیت های صورت گرفته در تبلیغ در می یابیم که موازی کار نشده و نهادهای تبلیغی تمام تتلاش خود را در جهت همکاری با یکدیگر انجام داده اند.
رهبر معظم انقلاب، آیت الله خامنه ای
رهبر معظم انقلاب:
حضرت آیت الله خامنه ای در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن برشمردن برخی نقاط قوت و ضعف ادوار گذشته مجلس، رهنمودهای کارگشایی را به نمایندگان خاطر نشان کرده و فرمودند: نمایندگان ملت وظیفه خود می‌دانند مجلس را سپر دفاع از حقوق ملت در مقابل اجانب کنند.
آیت الله مکارم شیرازی
آیت الله العظمی مکارم شیرازی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: جناح ها در عمل باید ثابت کنند که هدف خدمت به مردم است؛ نه خدمت به شخص و جناح که اگر اینگونه باشد، ارزش ها از نظر خواهد افتاد و این سخنان شنیده خواهد شد که چه آب و نانی در نمایندگی است که برخی برای آن سر و دست می شکنند.
ارتباط در ایتا