رفتن به محتوای اصلی

محرم ۱۴۴۴

32 محتوا

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

با موضوع «پاسخ به شبهات عمده در جهاد تبیین»

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

سخنرانی دکتر مهدی صفری در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی قادری در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

سخنرانی استاد رسانه محمد لسانی در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

با موضوع «آشنایی با شگردهای رسانه ای دشمن در حوزه جهاد تبیین»

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا مهکام در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

با موضوع «تکنیک های موثر در مواجهه میدانی در عرصه جهاد تبیین»