چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت صوت

سخنرانی دکتر مهدی صفری در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

با موضوع «ظرفیت های اقتصادی در حوزه دیپلماسی»

5.jpg

ارتباط در ایتا