يكشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ /۲۸ صفر ۱۴۴۴

مسیر

محمدرضا خدامی

مدیر گروه تبلیغی ضیافت بیان کرد:
مدیر گروه تبلیغی ضیافت بیان کرد: نوجوانان مهمترین سرمایه های ملی هر جامعه ای هستند و آینده هر ملتی در دست آنها است و بایستی به نیاز آنان توجه داشت و آنان را به سوی اهداف عالی هدایت نمود.
ارتباط در ایتا