محمدصادق یوسفی مقدم

2 محتوا
مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات گفت: عصمت دارای مراتبی است و ما مدعی عصمتی که برای ائمه(ع) و انبیا است برای حضرت معصومه(س) نمی‌ شویم، بلکه حضرت دارای مرتبه‌ ای از عصمت است که از وجود پدر بزرگوارشان و امام رضا(ع) کسب کرده‌ ان
رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: غفلت از فضای مجازی به معنای غفلت از نشر دین و معارف اسلامی است.