شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ /۲۲ محرم ۱۴۴۴

مسیر

مدارس

حسنعلی زهتاب
استاد حسنعلی زهتاب از دبیران دینر و قرآن مجرب و نمونه استان اصفهان هستند که سالها عمر شریف خود را در تعلیم و تربیت نسل جوان کشور صرف نموده اند. ایشان در زمینه آموزش نماز...
مجید درخشانی
بعد از انقلاب اسلامی، به نماز و اثرات و اهمیت آن در زندگی انسان و جامعه مسلمانان توجه خاصی مبذول شد و اینک به حمد خداوند بزرگ، در باب این «فریضه الهی» کارهای پرثمری...
ارتباط در ایتا