مرکز آموزش های کاربردی

86 محتوا
مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، «چهل و چهارمین دوره تربیت مربی کودک و نوجوان» ویژه طلاب ساکن قم را برگزار می نماید.
مجموعه کلیپ سلسه نشست های عاشورایی
مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری خانه طلاب جوان، اردوی معرفتی «هویت و سبک زندگی طلبه عصر انقلاب» را برگزار می کند.
مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، وبینار آموزشی «روش پاسخگویی به شبهات عزاداری» را برگزار می‌کند.
مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، وبینار آموزشی «تربیت در عصر رسانه» را برگزار می‌کند.
مجموعه صوت های دوره آموزشی اربعین ویژه خواهران مبلغه
«چهارمین کارگاه حضوری بازی و مسابقات معارفی» با موضوع حجاب، ویژه خواهران مبلغ و مربی تربیتی مدارس دخترانه ابتدایی و متوسطه اول
برگزاری اردوی آموزشی زیارتی در فصل بهار 1402
مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با هدف ارتقاء سطح علمی و روشی خواهران مبلغ و مربی تربیتی مدارس دخترانه ابتدایی و متوسطه اول، «چهارمین کارگاه حضوری بازی و مسابقات معارفی» با موضوع حجاب، را برگزار می نماید.
سومین کارگاه حضوری بازی و مسابقات معارفی