معیشت

2 محتوا
مدیر دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی از اهدای ۲ هزار بسته معیشتی از سوی این مرجع تقلید به نیازمندان خبر داد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در ادامه تذکرات خود به مسؤولان، نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم عمیقا ابراز نگرانی و تاکید کرد که داد مردم از گرانی ها بلند است.