وداع با ماه رمضان

6 محتوا
سلام بر تو! كه به خاطر تو چه بسيار بنده گنه‏ كار از قيد عقوبت رسته و چه خوش ‏بخت است آن كس كه حرمت تو را رعايت كرده است.

برات عفو

از صیام تا قیام 5 – غلامرضا سازگار 

گذشت ماه صیام و رسید عید صیام