مسیر

وفات حضرت ابوطالب

حضرت ابوطالب علیه السلام
به مناسبت رحلت حضرت ابوطالب علیه السلام
پايه اعتقاد او به فرزند برادر، تا آن پايه است كه او را همراه خود به مصلى برده و خدا را به مقام او قسم داد و باران رحمت طلبيد.