شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ /۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۲

مسیر

پاداش

نکته قرآنی
نمی از یمی؛
كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ايمانشان هدايت مى ‏كند؛ از زير (قصرهاى) آنها در باغهاى بهشت، نهرها جارى است‏.