کارگاه بازی های معارفی

3 محتوا

اداره آموزش کودک و نوجوان مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سومین کارگاه بازی و مسابقات معارفی با موضوع حجاب را به صورت حضوری برگزار کرد.

سومین کارگاه بازی و مسابقات معارفی با موضوع حجاب

رئیس اداره آموزش کودک و نوجوان مرکز آموزش های کاربردی از انتشار کتاب «بازی های معارفی حجاب» در آینده نزدیک خبر داد.