کانون های تبلیغی

2 محتوا
مدیرکل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار داشت: تعامل گروه های تبلیغی منطقه ای با گروه های تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های تخصصی در تحقق اهداف کانون های حوزوی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تاثیر بسزایی دارد.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در نشست صمیمی با کارکنان اداره کل تبلیغ عمومی، بیان کرد: «کانون های تبلیغی» مدل رشد یافته گروه های تبلیغی بوده و اگر گروه های تبلیغی تقویت و رشد یابند و به گروه های تولید محتوا و گروه های تخصصی وصل شوند به طور قطع «کانون های تبلیغی» در کشور تحقق می یابند.