جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ /۱ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

گروه تبلیغی مدبر

مسئول گروه تبلیغی مدبر
مسئول گروه تبلیغی مدبر:
مسئول گروه تبلیغی مدبر، نگاه به بازی رایانه ای را نگاه رسانه ای دانست و گفت: امروزه نگاهی که به بازی رایانه ای می‌شود، صرفا یک ابزار بازی نیست، بلکه نگاه جهان به آن رسانه ای است.
ارتباط در ایتا