يكشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ /۲۸ صفر ۱۴۴۴

مسیر

مسئول گروه تبلیغی مدبر:
مسئول گروه تبلیغی مدبر، نگاه به بازی رایانه ای را نگاه رسانه ای دانست و گفت: امروزه نگاهی که به بازی رایانه ای می‌شود، صرفا یک ابزار بازی نیست، بلکه نگاه جهان به آن رسانه ای است.
مسئول گروه تبلیغی مدبر

حجت الاسلام و المسلمین محمود عبداللهی، مسئول گروه تبلیغی مدبر، در گفتگو با خبرنگار بلاغ، از برگزاری درس خارج فقه بازی های رایانه ای خبر داد و گفت:
گروه تبلیغی مدبر، مرکز دانش بازی های رایانه ای، با هدف ترسیم الگوی اسلامی بازی های رایانه ای تاسیس شده و جمعی از طلاب متخصص در زمینه مباحث دینی و در کنارشان متخصصین بازی های رایانه ای کنار هم آمدند و به یک مسئله ی میان رشته ای نگاه شد، به دلیل این که هم باید موضوع که بازی است به خوبی شناخته شود و هم باید دین به درستی شناخته شود و متناسب با موضوع حکمش از منابع دینی استخراج شود.
وی اظهار داشت: گروه تبلیغی مدبر، در سه عرصه از مسائل دینی به صورت خاص کار می‌کند:
۱) بحث فقه بازی های رایانه ای.
۲)بحث تربیت و اخلاق بازی های رایانه ای.
۳)بحث حکمت بازی های رایانه ای.
بررسی هایی که انجام شده بیشترین مسائل بازی های رایانه ای که مرتبط با دین می‌شود روی این سه محور است و ما تمام توانمان روی این سه محور است.
وی در ادامه افزود: هر کدام از گروه ها از آن جایی که باید از نظر علمی شرایط مورد نظر را داشته باشند، مسئول علمی پیدا می‌کنند و زیر نظر آن فرد کار علمی پیش می‌رود، به عنوان نمونه، گروه فقه زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی» پیش می‌رود.
مسئول گروه تبلیغی مدبر، در مورد فعالیت های گروه ها اظهار داشت: فعالیت گروه فقه زودتر به نتیجه رسید و اولین نشست الگوهای بازی های رایانه ای در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی شکل گرفت.
حجت الاسلام عبداللهی بیان داشت: اولین دوره درسی خارج فقه بازی های رایانه ای در تاریخ هفتم مهرماه سال جاری توسط حجت الاسلام خادمی شروع شد و در یک سال گذشته زیر نظر حجت الاسلام خادمی، مباحث بازی تا حد زیادی مورد بررسی قرار گرفت تا نظام فقه مسائل بازی های رایانه ای استخراج شد، و ما در حال حاضر دقیقا می‌دانیم چه مسائلی را باید پاسخ دهیم و کدام یک از ابعاد بازی‌های رایانه ای مؤثر در فقه است و تمام آن ها شمرده شده و به یک نظام در آمده که قسمتی از آن پاسخ داده شده که در ادامه تکمیل شود، می‌شود همان الگوی فقهی بازی های رایانه ای.
مدیر گروه تبلیغی مدبر، با اشاره به اهمیت بازی های رایانه ای گفت: طبق آمار که اخیرا مجموعه دایرکت، تنها نهادی است که در بازی ها آمار می‌دهد، در ایران ۲۸ میلیون نفر بازی رایانه ای انجام می‌دهند و آن هایی هم که بازی نمی‌کنند یک ارتباط با این بازی دارند و میان کسانی که بازی می‌کنند ۴۷ درصد هر روز با این بازی سروکار دارند.
وی نگاه به بازی رایانه ای را نگاه رسانه ای دانست و گفت: امروزه نگاهی که به بازی رایانه ای می‌شود، صرفا یک ابزار بازی نیست  بلکه نگاه جهان به آن رسانه ای است و بازی رایانه ای پیام  و محتوی دارد، سبک زندگی و مدل رفتاری و گفتاری برای بچه ها تعین می‌کند. در بحث پوشش و رفتار الگو و ذهنیت می‌دهد و عمق نفوذ در بحث تربیتی دارد.
حجت الاسلام عبداللهی اظهار داشت: گردش بازی رایانه ای و دیجیتال در ایران ۹۲۰ میلیارد تومان است که این نشان می‌دهد که بازی رایانه ای در بحث صنعت و اقتصاد ایران تاثیر بسیار زیادی دارد، بخاطر همین در گستره مخاطبین عمق نفوذ از حیث محتوی دارد چون مخاطب در بازی رایانه ای یک مخاطب منفعل نیست، بلکه مخاطبی فعال است، همه این ها ضرورت پرداختن به این مسائل را زیاد می‌کند و مراکز علمی باید به این بحث بپردازند، خصوصا حوزه علمیه که برای دین و مسائل حرف دارد برای بازی رایانه ای هم حرف دارد.
وی در پایان افزود: آمار نشان می دهد که بالاترین درصد مطالعات بازی رایانه ای جهان در دانشگاه های آمریکا انجام می‌شود به دلیل این که بازی رایانه ای  ارزش رسانه ای دارد و هرکس استفاده ی بیشتری از آن ببرد، بهترین اثرگزاری را خواهد داشت و ما خداروشکر در این امر در حال پیشرفتیم.

 

ارتباط در ایتا