شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

اخبار حوزه

آیت الله العظمی سبحانی بیان کردند:
حضرت آیت الله سبحانی گفتند: یکی از راه های کشف واقع، صفا و پاکی نفس است و این صفا می تواند بسیاری از چیزها را نشان دهد که انسان با چشم خود نمی بیند و با گوش خود نمی شنود.
آیت الله مکارم شیرازی:
حضرت آیت الله مکارم شیرازی ارمغان جریان های تکفیری را کشتار و تخریب دانست و تنفر از این اندیشه را جهانی خواند.
حجت الاسلام والمسلمین پناهیان:
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ضرورت شکل گیری گفتمان تبلیغی واحد در کشور گفت: ادبیات دینی و انقلابی ما اقناع کننده اندیشه ها نیست.
آیت الله جوادی آملی:
حضرت آیت الله جوادی آملی با تبیین وظایف متقابل مردم و مسؤولان نسبت به یکدیگر تأکید کرد که مسؤولان باید جامعه را کریمانه اداره کنند.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی در گفت وگویی خبر داد:
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ در رابطه با بیانیه گام دوم می طلبد که حوزه، روحانیت و دفتر تبلیغات اسلامی با فرهیختگی و کار جهادی بیشتر و معطوف به حل مسائل نظام و جامعه حرکت کند.
اینکــه شــما ایــن همــه کار انجــام دادیــد و ایـن مقـدار کار در چنتـه داریـد کـه میخواهیـد انجـام بدهیـد، خیلـی خـوب اسـت، این ها خیلی با ارزش است و باید دنبال بشود و تقریباً  همه آنچه ایشان گفتند و بنا است انجام بگیرد مورد تأیید ما است.
ارتباط در ایتا