پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ /۱۸ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

معرفی کتاب

مشخصات کتاب:
نام :رشد خلاقیت و شاخص‌های آن در اسلام و روان‌شناسی
ناشر:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: ۳۶۰
نویسندگان: ابوالفضل ساجدی و جعفر علیگلی
سال انتشار:۹۵
معرفی :
کتاب رشد خلاقیت و شاخص‌های آن در اسلام و روان‌شناسی از مجموعه آثاری است که سعی دارد ارتباط مفاهیم وآموزه هایی دینی را با نگاهی خلاقانه تفسیر کند واز دریچه، روانشناسی به تفسیر پدیدیه خلاقیت بپردازد.
در بخش اول کتاب ،مباحث حول محور شناخت وتعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی می باشد .در بخش دوم ،مولف به بیان مراحل خلاقیت می پردازد وروش ها وتکنیک های معروف در این زمینه را مورد بررسی و تفسیر قرار می دهد.
در ادامه به اهمیت و جایگاه و تاثیر خلاقیت بر افراد خصوصا کودکان اشاره دارد و بالاخره گریزی به آسیب های خلاقیت می زند.
نویسندگان این کتاب ابوالفضل ساجدی و جعفر علی گلی می باشند وناشر این کتاب ،انتشارات موسسه آموزشی ،پژوهشی قم می باشدکه در ۳۶۰ صفحه به بازار ارائه شده است.