مسیر

حسین احمدی از گروه تبلیغ رسانه ای "دریچه" به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت راه یافت.
مستند "ابراهیم" و مستند "مردی با سلاح کلمات" به کارگردانی حسین احمدی از گروه تبلیغ رسانه ای "دریچه" به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت راه یافت.

به گزارش خبرنگار بلاغ، حسین احمدی از گروه تبلیغ رسانه ای "دریچه" و کارگردان دو مستند "ابراهیم" روایتی از زندگی رهبر شیعیان نیجریه، شیخ ابراهیم زکزاکی و مستند "مردی با سلاح کلمات" زندگی سیاسی رهبر شیعیان عربستان "شیخ نمرباقر النمر"  به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت راه یافت.
این آثار با حمایت مستقیم اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی قم تولید شده است.