مسیر

حجت الاسلام علی عباس زاده
رئیس اداره نخبگان تبلیغی خبر داد؛
در جلسه ی شورای عالی نخبگان تبلیغ، پرونده های تعدادی از مبلغان جهت تعیین سطح تبلیغی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین علی عباس زاده رئیس اداره نخبگان تبلیغی در گفتگو با خبرنگار بلاغ گفت: شورای عالی نخبگان تبلیغ به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع در امور فرهنگی وتبلیغی نخبگانی در راستای ترمیم مقررات، قوانین و سیاست های کلی این عرصه عهده دار شناسایی معرفی و تایید واجدان شرایط و رصد نقاط قوت وضعف برنامه ها وارزیابی و بررسی مستمر عملکرد وارائه راهکارهای نوین و روز آمد می باشد.

وی ادامه داد: جلسه شورای عالی تخبگان هفتم بهمن ماه، جهت بررسی پرونده مبلغانی که متقاضی تشکیل پرونده نخبگانی در دفتر تبلیغات بودند، بعد از رای  در شورای نخبگان جهت نهایی شدن در شورای عالی نخبگان بررسی گردید. با توجه به اینکه پروند های نخبگانی خراسان رضوی هم درشورای نخبگان رای آورده بودند، در شورای عالی مورد بررسی قرار گرفتند و ۹ نفر از مبلغان نخبه، تأیید شدند. علاوه برآن ۷ پرونده مربوط به قم نیز بررسی گردید و سطح تبلیغی آنان مشخص شد.