جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ /۸ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

به همت اداره اعزام مبلغان و گروه های تبلیغ تخصصی؛
 به همت اداره اعزام مبلغان و گروه های تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سومین جلسه هیأت مؤسس انجمن مشاوره اسلامی در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، به همت اداره اعزام مبلغان و گروه های تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سومین جلسه هیأت مؤسس انجمن مشاوره اسلامی در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام ملکی رییس اداره اعزام مبلغان و گروه های تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی مطالبی را در خصوص ضرورت ایجاد انجمن های تخصصی و همچنین در خصوص انجمن تخصصی مشاوره اسلامی مطالبی را بیان کرد.

رییس اداره اعزام مبلغان و گروه های تبلیغ تخصصی در ادامه بیان کرد:انجمن یک تشکل مستقل خودجوش است که جمعی از متخصصان آن حوزه در این تشکل عضو می شوند و فعالیت می کنند. انجمن ها را می توان با توجه به ارتباطشان با دیگر مجموعه ها به دودسته تقسیم کرد و آن دسته از انجمن هایی که با دیگر مجموعه ها در ارتباط هستند باید قوانین و ضوابطی که آن مجموعه در راستای فعالیت های انجمن مربوطه تصویب می شود را رعایت کنند.

در ادامه این جلسه، اعضای هیأت مؤسس به اظهار پیشنهادات در خصوص تصویب آیین نامه داخلی این انجمن پرداختند.

گزارش تصویری