شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

تصاویر/عيادت معاون فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي از حجت الاسلام رباني نسب

نسخه چاپ
حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا رباني نسب از اساتيد حوزه و يكي از مبلغان نخبه وبا سابقه دفتر تبليغات اسلامي به شمار مي رود كه مدتي است در بستر بيماري به سر مي برد.
عيادت معاون فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي از حجت الاسلام رباني نسب
عيادت معاون فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي از حجت الاسلام رباني نسب
عيادت معاون فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي از حجت الاسلام رباني نسب
عيادت معاون فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي از حجت الاسلام رباني نسب
عيادت معاون فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي از حجت الاسلام رباني نسب
عيادت معاون فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي از حجت الاسلام رباني نسب
عيادت معاون فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي از حجت الاسلام رباني نسب
عيادت معاون فرهنگي وتبليغي دفتر تبليغات اسلامي از حجت الاسلام رباني نسب
ارتباط در ایتا