مسیر

نرم افزار یا جواد الائمه(والپیپر زنده)

نرم افزار یا جواد الائمه (والپیپر زنده)

توضیحات

"ولادت جوادالائمه، حضرت امام محمدتقي(ع) مبارك باد"
والپیپر زنده پرچم یا جوادالائمه (ع)، دارای موج های زیبا و طبیعی

التماس دعا

نحوه اجرا (بطور معمول):
روی صفحه اصلی لمس طولانی کنید و از منوی باز شده Live Wallpaper را انتخاب و از گزینه های موجود، "یا جوادالائمه" را انتخاب کنید.

موضوع نرم افزار: