شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار زندگینامه استاد مطهری

زندگینامه استاد مطهری

عناوین اصلی کتاب شامل:

ولادت و تحصیلات؛
دوران طلبگی استاد از زبان خودش؛
اساتید شهید مطهری (ره)؛
نظر شهید مطهری (ره) درباره پدر و چهار استاد برجسته اش؛
حضور فعال استاد در مبارزات سیاسی؛
مطهری (ره) معلم وارسته؛ ویژگی های آثار استاد؛
سیری گذرا در نوشته های منشر شده استاد؛
و...

ارتباط در ایتا