پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ /۱۸ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

مهدی فیروزجائی خبرداد:
مسئول بخش داستان اداره مکتوب ادبی هنری (ماه) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از آغاز به کار بخش ادبیات داستانی این اداره خبر داد.
فیروز جایی

مهدی فیروزجائی مسئول بخش داستان اداره مکتوب ادبی هنری (ماه) معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از آغاز به کار بخش ادبیات داستانی این اداره خبر داد.
وی در مصاحبه با خبر نگار بلاغ، هدف از تشکیل این بخش را ترغیب و استعداد یابی طلبه های خوش ذوق عنوان کرد و گفت: بخش ادبیات داستانی اداره مکتوب ادبی و هنری جهت ترغیب و تشویق طلبه های با استعداد و نویسنده به تولید آثار مذهبی و با رویکرد تبلیغ تشکیل یافت و هدف آن استفاده از ادبیات داستانی برای تبلیغ دین مبین اسلام می باشد.
فیروزجائی به بیان حمایت های بخش ادبیات داستانی از نویسندگان نیز پرداخت و افزود: در حال حاضر دو نوع حمایت از طلابی که در عرصه داستان فعالیت داشته اند صورت می گیرد که یکی حمایت مادی و دیگری حمایت مهارت افزایی می باشد، در حمایت های مادی نویسنده طرحی را ارائه می دهد و بعد از بررسی و تایید طرح توسط کمیته ارزیابی قرار داد نوشته می شود یا اگر نویسنده ای اثری با رویکرد تبلیغی دارد به این اداره مراجعه و اثر خود را ارائه می کند و در صورت تایید اثر در کمیته ارزیابی حمایت های لازم اعم از مالی و مهارت افزایی از آن آنها صورت می گیرد.
وی ضمن ضروری دانستن حمایت از آثار داستانی مذهبی و کم بودن حمایت ها گفت: آثاری که از سوی بخش ادبیات داستانی اداره حمایت می شوند، منحصر به این بخش نمی باشند و نویسندگان می توانند همزمان از نهادهای فرهنگی دیگر نیز حمایت بگیرند و اثر خود را به آنها نیز ارائه نمایند.
مسئول بخش ادبیات داستانی اداره مکتوب ادبی و هنری (ماه) به پروژه های در دست تولید نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر چندین پروژه در مرحله ارزیابی و عقد قرار داد می باشند و چندین طرح نیز این مراحل را گذرانده اند و در مرحله تولید اثر توسط نویسنده قرار دارند و در صورت موفقیت آمیز بودن نتیجه آثار تولیدی در مجلات و کتابهای مستقلی به چاپ خواهند رسید.