جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار/ تقارن تاریخی غدیر خم با نوروز

نرم افزار/ تقارن تاریخی غدیر خم با نوروز

شخصات کتاب:
سرشناسه:مرکز غدیرستان کوثر نبی (ص)،۱۳۹۰
عنوان و نام پدیدآور:تقارن تاریخی غدیر خم با نوروز/واحد تحقیقات مرکز غدیرستان کوثر نبی (ص) .محمدرضا شریفی
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز غدیرستان کوثر نبی (ص) ، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع:غدیر - تاریخ
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ واژه عید؛ عید از منظر قرآن؛ عید از منظر اسلام؛ علت برتری عید غدیرخم بر دیگر اعیاد اسلامی؛ چند سؤال و پاسخ آن؛ پژوهشی در مورد تقارن غدیر و نوروز؛ پی نوشت ها

نظرات

واقعا جای تعجب دارد که یک نهاد فرهنگی و دینی اینچنین از نوروز حمایت میکند کجا نوروز با غدیر ربط دارد لطفا به کتاب نوروز در جاهلیت و اسلام مراجعه کنید تا به اشتباهات خود و این مقاله پی ببرید و سعی در جبران آنچه منتشر نمودید بکنید