چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ /۳ جمادى الأول ۱۴۴۳

مسیر

آموزش تبلیغ

علی اقلیدی نژاد
یکی از رسالت های مهم مدیران در برنامه ریزی و مدیریت، داشتن نگرشی عمیق و ژرف به میزان آگاهی و سطح فرهنگی جامعه است. بی توجهی به این مساله اساسی و از نظر دور داشتن باورها و نگرشهای فرهنگی...
ارتباط در ایتا