يكشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ /۱۷ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

انسان نیاز به تذکر و پند و موعظه داره ... / خدا رحمت استادم آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی ، رفتم سراغ ایشان و پرسیدم روایت داریم امامان ما به مردم می گفتند : عظنی یعنی ما را موعظه کنید ، یعنی امامان باید از مردم موعظه بشنوند ؟ .../ امام جمعه سال اول انقلاب جمع شدند در فیضیه و گفتند که آیت الله مدنی شهید محراب پاشو مارو موعظه کن ...

ارتباط در ایتا