احکام

82 محتوا
نگاهی دوباره در آموزش رساله یكی از پرسش‌هایی كه گاه برای مبلغان پیش می‌آید، این است كه در آموزش و تدریس رساله‌های...
یكی از پرسشهایی كه گاه برای مبلّغان دینی و مُرَوّجان فقه جعفری پیش می‌آید این است كه در آموزش و تدریس توضیح المسائل به...
· مبلغان: حضرت امام خمینی) می‌‌فرماید: «جهان روی تبلیغات می‌چرخد‌» در این دوران که بنگاه‌‌های تبلیغاتی استکبار جهانی از...

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ|

پرسش : خوردن و آشامیدن سهوی روزه را باطل نمی کند!
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام حسینی قمی

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ|

پرسش : روزه های واجب کدامند؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
موضوع : حرمت روزه خواری
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده