پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۴ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

موضوع : بیان احکام روزه
احکام روزه مسافر- نذر روزه در سفر در ماه رمضان - شرایط صحت روزه مسافر (زمان شروع و پایان سفر) - مواردی در مورد حد ترخص - افرادی که روزه در سفر بر آنان واجب است – سفر
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده