اختلاف خانوادگی

3 محتوا
اختلاف سلیقه بر سر خرید مانتو، زندگی نوپای زن و شوهر جوان را به بن‌بست کشاند و تصمیم گرفتند از یکدیگر جدا شوند. این در حالی است که خانواده­ های­شان با جدایی آنان مخالف هستند. این زن و مرد جوان، پشت در شعبه 268 دادگاه خانواده نشسته و منتظر بودند ...
مردی شصت‌وپنج ساله بعد از چهل‌وپنج سال زندگی مشترک با همسرش، احساس کرده زندگی‌اش تباه شده و به دادگاه خانواده رفت و خطاب به قاضی گفت: زنم سی‌وپنج سانتی­متر از من بلندتر است و به دلیل همین اختلاف، فکر می­کند خیلی از من سرتر است و دیگر مرا دوست ندارد...

- وقتی فرد ، راه حل های جدید برای حل مشکلاتش پیدا می کند ، باید بعد از آن ، آنها را ارزیابی کند و ببیند هر کدام چقدر نقاط مثبت و یا منفی دارد ، باید آن ها را امتیاز بندی و اولویت بندی کند.