جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ /۶ ربيع الأول ۱۴۴۲

مسیر

استاد قادری

یادداشت تبلیغی؛
از بین خصایص ملکوتی و قدسی رسول الله صلی الله علیه وآله که آن حضرت را افضل وَ سرآمد همه انبیاء قرار داده است، یکی از آن ها«سید المرسلین» است....