امام زمان علیه السلام

65 محتوا
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه دشمن در فضای مجازی به دنبال از هم گسستن پیوندها است، گفت: دور شدن اعضای خانواده از یکدیگر سوغات تلخ غرب است.
امام زمان(عج) از مفاهیم برتر هستند و هر چقدر از ایشان صحبت شود و مؤلفان، گویندگان و نویسندگان در مورد ایشان هر چه بگویند وقتی انسان به خود امام می‌ رسد می‌ بیند که ایشان شخصیتی ما فوق همه اینهاست.
با توجه به اهمیت آگاهی در عمل که خود را در عنصر نیت نشان می‌ دهد، خودآگاهی مهدوی متقدم بر عمل مهدوی است؛ عملی که غایت جهان است و وحدت خودآگاهی خود مستلزم وحدت آگاهی و فهم‌ هاست.
از مجموعه روایات، در می یابیم، که روایات نهی از قیام قبل از ظهور امام مهدی(عج)، تخصیص می یابند و باید روایات هم خانواده، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.