جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ /۱۵ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

امام صادق

امام صادق
آیا امام صادق(ع) قضا شدن نماز صبح را گناهی بزرگ‌تر از کوه معرفی فرمود و در بخشیده شدن آن تردید نمود؟!
امام صادق
آیا امام صادق(ع) شاگرد زن هم داشت؟ آیا در جلسات عمومی بودن یا خصوصی و چگونه بود؟
امام صادق
شهر تفلیس چه ویژگی دارد که امام صادق(ع) فرمود: خـداوند از میان همـه‌ی شهـرها، کوفه، قم و تفلیس را برگزیده است؟
امام صادق
چرا امام صادق(ع) نسبت به «مالک بن انس» پیشوای مذهب مالکی که عقایدی مخالف با عقاید شیعه داشت، احترام ویژه‌ای قائل بود؟!
امام صادق
آیا بر اساس حدیثی از امام صادق(ع)، مردم هیچ وسیله‌ای برای شناخت نداشته و نیازی هم نیست که به شناخت و معرفت برسند؟!
امام صادق
منظور امام صادق (ع) از این که، ‌«بیست و پنج حرف از علم و دانش در عصر ظهور امام زمان (عج) منتشر می شود»، چیست؟
ارتباط در ایتا