جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ /۱۵ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

امام صادق

امام صادق
آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟ این تعداد با توجه به محدودیت‌های حکومتی و شهری مدینه، قابل پذیرش است؟
امام صادق
آیا حدیثی که در کتاب کافی ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده که آن‌حضرت ذیل آیه ۲۹ سوره جاثیه فرمود: «این آیه جزو تحریفات است»، صحیح السند و معتبر است؟
امام صادق
این روایت در کتاب الغیبه نوشته اندیشور قرن چهارم«ابو عبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانى»، نقل شده که از راویان بزرگ شیعه و دارای اعتقادی صحیح بوده و در بغداد دانش آموخته و در شام درگذشته است.
امام صادق
آیا امام صادق(ع) در مورد صوفیه تصریح فرمودند که آنان دشمن اهل‌بیت(ع) بوده و باید از آنها دوری کرد؟
امام صادق
آغاز امامت حضرت صادق(ع) با آخرین دوره قدرت امویان در عصر هشام بـن عبدالملک (۱۱۴ق) همراه است. امـا بـا قیام زید بن علی( (۱۲۱ق) و برخورد رسوای حکومت با او و با جنازه اش، قدرت اجتماعی امویان رو به زوال گذاشت
امام صادق
امام باقر (ع) و امام صادق (ع) از عترت پیامبر به شمار می روند و در ابواب مختلف فقه از این دو امام نسبت به سایر امامان، روایات بیشتری رسیده است، پیروان عترت به پیروان «مذهب جعفری» معروف شدند
ارتباط در ایتا