يكشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ /۲۹ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

امام صادق

امام صادق
نقش امام صادق(ع) در تفسیر قران نسبت به سایر ایمه(ع) بسیار برجسته است و یکی از علل این امر اقتضای موقیعت سیاسی اجتماعی حضرت بود، به گونه‌ای که ایشان از فرصت منحصر به فردی برای نشر معارف ناب محمدی و ارایه حقایقی که در متن قران نهفته است برخوردار بودند.
امام صادق
زمان امام صادق(ع)، زمان تزلزل حکومت بنی امیه و فزونی قدرت بنی عباس بود و این دو گروه مدتی در حال کشمکش و مبارزه بایدیگر بودند.
امام صادق
واکاوی شخصیت زنان برجسته و تأثیرگذار تاریخ ، از جمله وظایف مهم و اساسی در هر عصر و برای هر نسلی است.
امام صادق
قران و عترت ان حضرت. بدون شک این دو چیز گران بها، سخت مورد علاقه و محبت رسول خدا بودند و ان حضرت برای رساندن انها به سر حد منزل، تلاش های فراوانی کرده و طبعا نگران بود که امت پس از او بهای لازم را به این دو ندهند و قران را مهجور و عترت را رها کنند.
امام صادق
وحدت و یکپارچگی مسلمانان و لزوم اتحاد و اتفاق کلمه میان ایشان بلکه ضرورت توحید کلمه بر محور کلمه توحید برای همه موحدان و خداپرستان روی زمین، از تعالیم و اموزشهای اساسی ایین اسلام و از اصول فرهنگ قرانی است.
امام صادق
در ابتدای مقاله، سخن را با درج حدیثی از امام جعفر صادق (ع) در خصوص صناعات، ازکتاب تحف العقول، [۱۳] مزین کرده با استناد به ان به بررسی و تحلیل موضوع خواهیم پرداخت؛ اگرچه واضح است که بیانات حضرت در این باره به حدیث ذیل محدود نمی شود.
ارتباط در ایتا